Региона

Община Ловеч обяви конкурс за есе за съратниците и сподвижниците на Васил Левски

Община Ловеч обявява конкурс за есе на тема „Историята помни. А ние?“ с подзаглавие „Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко”.

Припомняме, че става дума за Тодор Кирков, Иван Драсов, Сем. Цвяткови, Пано Бояджидраганов (Агопа), Иванчо Колев, Анастас Хитров, сем. Сиркови, Христо Цонев – Латинеца, Цвятко Хаджипавлов, Димитър Маринов, Васил Йонков, Димитър Пъшков, сем. Луканови, свещеноиконом Кръстю Никифоров.

Конкурсът е посветен на  Деня на народните будители – 1 ноември. Целта е да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция; да насочи вниманието им към личности, посветили живота си в името на по-доброто бъдеще на България. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.

 Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2023 година. От тях се изисква ясно и точно формулирана теза; – удачно подбрани аргументи; – личностна позиция;
– оригиналност и творчески подход към темата; – езикова и стилистична култура. Необходимо е да се използва шрифт Times New Roman 12; обемът да не е повече от 2 страници формат А4. Текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.

Критерии за оценка за тематична свързаност, логическа структура на изложението, тезите да са аргументирани, езиков речник и умение да бъде използван, правопис и пунктуация

Класирането ще се извърши в две възрастови групи: от 10 до 14 години и от 15 до 19 години.  Срок за представяне на есетата: 16.10.2023 г.

Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: Историята помни. А ние?Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко“ в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група. За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева.

Конкурсът е по Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2023 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest