Община Ловеч напомня на гражданите да ползват електронните услуги

Община Ловеч напомня във връзка с извънредното положение и за улеснение на гражданите и на бизнеса, че тя е въвела редица електронни услуги:

  1. През сайта на Община Ловеч на адрес /https://www.lovech.bg/bg/elektronni-uslugibg-1/могат да се заявяват и платят 94 електронни услуги.

Пълната информация, както и начина на заявяване, може да получите на посочения адрес.

  1. През сайта на Община на адрес /https://mdt.lovech.bg/OnlineReportWSClient/ могат да се платят местните данъци и такси, както и наеми на жилищни и нежилищни имоти чрез виртуален пост терминал.

Пълната информация, както и начина плащане, може да получите, може да получите на посочения адрес.

Pin It on Pinterest