Община Ловеч изработи Координационен механизъм за контрол на карантинирани лица

Община Ловеч е изработила Координационен механизъм за контрол на карантинирани лица, това стана ясно след проведеното на 15.03.2020 г. заседание на Общинския оперативен щаб.

Участници в процеса са Община Ловеч (чрез дежурни, кметове и кметски наместници),

1. Постъпва сигнал на дежурен телефон на общината (записват се данни за име, презиме, фамилия, от къде е пристигнало лицето, къде пребивава).

2. Сигналът се предава на РЗИ.

3. РЗИ проверява в РЗОК има ли ОПЛ или не.

4. Ако има ОПЛ, РЗИ се свързва с ОПЛ да карантинира лицето. ОПЛ наблюдава лицето 14 дни.

5. Ако няма ОПЛ – РЗИ карантинира лицето и го наблюдава 14 дни;

6. Справка за карантинирани лица се изпраща ежедневно до кметовете и кметските наместници на населени места.

7. Ако постъпи сигнал при кмет или кметски наместник или на дежурен телефон на общината за нарушаване на карантината, същият сигнализира определено лице в Община Ловеч, а тя информира РЗИ и МВР.

Настоящият механизъм изисква служители от всички посочени институции да са на разположение на телефон ежедневно.

Pin It on Pinterest