Община Ловеч има готовност за зимно поддържане на уличната мрежа

Община Ловеч има готовност за зимно поддържане на уличната мрежа в града и обществените площи за снежния сезон 2020/2021.

Това стана ясно от информацията, предоставена от заместник-кмета Даниел Колев.

Във връзка с настъпване на зимния сезон и относно Договор № ДВ-813/21.10.2020 г., на 30.10.2020 г. представители на Община Ловеч извършиха оглед в „ЕКО“ ЕАД – Ловеч на техниката. Валентин Пенчев, изпълнителен директор на  общинската фирма „ЕКО“ ЕАД, докладва за извършената подготовка за зимата.

Фирмата в момента разполага с шест броя снегопочистващи машини, които са в изправност. Към досегашната техника от МАН, един Мерцедес „Унимог У20“, машина Бухер „Сити Кет“, един трактор ТК – 82, и една машина БСИ БУ 2004, се включва и една новодоставена машина ЛАДОГ.

Подготовката  за зимния период включва и подсигуряване на необходимите материали за извършване на дейностите по „зимно поддържане“. Осигурени са необходимите количества от разнообразни противообледенителните препарати.

Припомняме, че зимното почистване на града се извършва само от общинската фирма „Еко“ ЕАД. Междуселищната пътна мрежа при зимни условия се поддържа от фирма „Геоцвет“ ЕООД, с която Община Ловеч има двугодишен договор.

Pin It on Pinterest