Община Ловеч: Единственият компетентен орган на територията на общината по повод противоепидемиологичните мерки е РЗИ

Община Ловеч съобщава на представителите на малкия и среден бизнес, че единственият компетентен орган на територията на общината по повод какви противоепидемиологични мерки могат да се въвеждат или да отпадат е директорът на съответната регионална здравна инспекция.

Това става ясно от проведена досега активна кореспонденция между институциите. Независимо от спецификата и условията в населените места в Община Ловеч, няма как нито кметът, нито Общинският щаб да спират, да ограничават или съответно да пускат в експлоатация дадени обекти.

Въпреки това, за да сме коректни към бизнеса и да опазим здравето на нашите съграждани, както и да не даваме противоречиви сигнали към обществото в тези трудни за всички ни дни, ние отправихме молба с писмо № 06-00-156/16.04.2020 г.  към компетентния здравен орган на територията на областта/ общината, а именно директорът на РЗИ – Ловеч, да издаде еднозначен акт.

         В този акт молим РЗИ, съвместно с директора на ОДБХ-Ловеч, да уточнят видовете обекти, съгласно тяхната регистрация, тъй като в момента се създава усещането, че в контекста на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването всеки един собственик на обект или заведение трябва сам да определя в коя хипотеза на заповедта попада.

До момента такъв еднозначен акт не е издаден, което няма как да не доведе до разнообразна и противоречива практика.

          Продължаваме да очакваме от РЗИ и ОДБХ осигуряване на надежден контрол за спазване на всички противоепидемични мерки и контрол по спазване на добрите практики за производство и търговия с храни на територията на Община Ловеч.

Pin It on Pinterest