Региона

Община Левски стартира данъчната кампания по заплащането на местните данъци и такса битови отпадъци за 2024г.

Данък превозни средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 01 юли и до 31 октомври.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5%.
До 31 януари е срокът за подаване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. Същият се заплаща на четири вноски в следните срокове: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври.
На платилите целия размер на данъка до 31 януари се прави 5% отстъпка.
Плащането може да се извърши на касите на Община Левски, в офисите на Изипей или по банков път.

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
442100 – Данък върху недвижимите имоти
442400 – Такса битови отпадъци
442300 – Данък върху превозните средства
441400 – Патентен данък
Банкова сметка BG22UBBS80028413869102
BIC КОД UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
☎️телефон за справки: 0650/8 27 43

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest