Община Казанлък организира конкурс „Будителите в нас“

КОНКУРС ЗА:

 • Детска рисунка;
 • Най-вълнуващо изпълнение на стихотворение;  
 • Индивидуално или колективно изпълнение на песен,

посветени на народните будители.

РЕГЛАМЕНТ

        1. Конкурсът се посвещава на 1 ноември – Ден на народните будители.

Организира се от Община Казанлък под патронажа на Кмета Галина Стоянова

2. Конкурсът е предназначен за децата на Казанлък (от 4 години до 17 години).

3. Цели на конкурса:          

 • Да създаде позитивно отношение и демонстрира гледната точка на казанлъшките деца към 1 НОЕМВРИ – Ден на народните будители;
 • Да се затвърди традицията в отбелязването на празника;
 • Стимулиране на детското въображение и творчество у децата на Казналък;
 • Да стимулира съзидателния стремеж в подрастващите, основавайки се на силата на българската духовност, стремежа за свобода и делото на будителите;
 • Следвайки примера на народните будители от историческото минало и съвремието ни, да се мотивират децата на Казанлък да създават, творят и да се изявяват в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата.
 • Да бъдат популяризирани имената на местните будители – творци, преподаватели, исторически личности.

       4. Условия и ред за участие:

 • Рисунка:
 • няма специални изисквания към размера и използваните техники;
 • следва да бъде заснета и изпратенa по електронната поща на e-mail: k.sabitia@abv.bg  в срок най-късно до: 29.10.2020г. (четвъртък)
 • Изразително рецитиране на стихотворение:
 • Заснетото видео  с изпълнението следва да бъде изпратено по електронна поща на e-mail: k.sabitia@abv.bg в срок най-късно до: 29.10.2020г.
 • Максимална продължителност на видеоклипа до 2 минути.
 • Индивидуално или колективно изпълнение на песен:
 • Заснетото видео  с изпълнението следва да бъде изпратено по електронна поща на е-мail: k.sabitia@abv.bg в срок най-късно до 29.10.2020г.  
 • Максимална продължителност на видеоклипа:  до 2 минути.

        5. Ред за участие:

 • Снимките на творбите и видеоклиповете от изпълненията да се изпращат като прикачен файл;
 • В полето „Тема на имейла“ да бъдат изписани: имена на участника, години и телефон за връзка.
 • Участниците подготвят и изпращат само по една конкурсна работа

        (1 рисунка, изпълнение на 1 стихотворение, изпълнение на 1 песен).

 • Клипът е препоръчително да бъде заснет с телефон с добра резолюция.
 • С изпращането на конкурсните творби, автоматично се приемат условията на организатора.
 • Класираните творби/изпълнения ще бъдат публикувани във Facebook профил на Община Казанлък.

        6. Участниците се разделят в три възрастови групи:

 • от  4 до 7 години
 • от 8 до 12 години
 • от 13 до 17 години

       7. Жури

 • Конкурсните работи се оценяват от комисия, определена със Заповед на Кмета на община Казанлък.
 • Журито класира  най-добрите творби/изпълнения за публикуването им в Facebook профила на Община Казанлък.
 • Обявяването на резултатите ще се извърши на официалния сайт на Община Казанлък www.kazanlak.bg., Facebook профил – Община Казанлък.
 • Информация и телефон за връзка: отдел „Култура и туризъм“ – 0431/99 546;

Pin It on Pinterest