Община Хасково удължава проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Социални асистенти продължават да предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората.

Дейностите се изпълняват по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ в Община Хасково.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът за предоставяне на интегрираната услуга се удължава с 3 месеца, считано от януари 2021 г. Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания и техните семейства, както и поставени под карантина от здравните власти и самотни родители c дете до 12 г .

При необходимост от закупуване на хранителни продукти, лекарства, извършване на неотложни административни услуги, са на разположение горещи телефони: 0884 619 636 и 0884 156 635. Покупките се извършват със средства на гражданите, поискали доставката. При извършване на служебните си ангажименти, служителите на Община Хасково спазват всички противоепидемични мерки за лична и обществена защита. Услугата се извършва единствено от Община Хасково, за да се избегнат всякакви опити за злоупотреби и измами от страна на недобросъвестни граждани.

Pin It on Pinterest