Община Хасково ще извърши реконструкция и ремонт на две детски градини

Община Хасково ще извърши ремонт и реконструкция на сградите на ДГ №17 „Иглика 1” на ул. ”Червена стена” и на ДГ №18 „Осми март“ – сграда, с местонахождение ул. “Щерю Вапцаров“ № 9а.

Средствата за обновяване на сградите на детските градини са в размер на 1 600 000 лева. 1 200 000 лева ще бъдат осигурени от програмата на Министерството на образованието и науката /МОН/, за които Община Хасково кандидатства с проекти през месец септември.

В тези две сгради се обучават и възпитават над 230 деца. Предвидените дейности са за реконструкция, с цел създаване на материална база, която да гарантира комфортни условия за отглеждане на най-малките жители на Хасково.

Реализирането на проектите ще създаде предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст и ще създаде условия за здравословна жизнена среда.

Pin It on Pinterest