Региона

Община Хасково стартира прием на предложения за финансиране на младежки проекти

Община Хасково стартира прием на предложения за финансиране на младежки проекти. За реализацията на идеите на младите хора в Хасково в бюджета на Общината е предвидена сумата от 70 000 лв. 

Финансирането на младежките инициативи се осъществява по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024 г., приета с Решение №1046 от 26.04.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

Програмата има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на младежки дейности на територията на община Хасково, в изпълнение на приоритетите на Общинския план за младежта за 2024г. и в съответствие с държавната политика за младежта. 

По реда на Програмата се отпускат финансови средства на младежи от 15 до 29 години, младежки организации и организации, работещи със и за младите хора, за реализирането на младежки дейности, с адрес, седалище или дейност на територията на община Хасково. 

Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 юни 2024 г. Програмата за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024г. и необходимите документи за кандидатстване  са поместени в електронната страница  на Община Хасково на следния линк 

https://www.haskovo.bg/bg/finansirane-na-mladezhki-initsiativi

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest