Община Хасково разработва План за интегрирано развитие 2021-2027

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Хасково започна разработването на План за интегрирано развитие на община Хасково за периода 2021-2027г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
Участието на всеки гражданин на община Хасково в изработването на плана ще гарантира качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез специално разработената анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана.

Анкетата е публикувана на официалния сайт на местната администрация. За екипа на Община Хасково всяко мнение е ценно и важно.

Очакваме да бъдете активни и ангажирани с бъдещето на нашия красив град!

https://www.haskovo.bg/article/11992/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshchina-khaskovo-za-perioda-2021-2027g-piro

или

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmps7wDIoUEEY_7xxcVb_SD7Px6BMulEXAYW4WYVM9L2bcmA/viewform?gxids=7628

Pin It on Pinterest