Община Хасково продължава да предоставя патронажна грижа

Община Хасково продължава да предоставя мрежа от услуги в домашна среда по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, Подкрепата за лица, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19.

Социални асистенти продължават да  предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лица, които са уязвими и застрашени в най–голяма степен от COVID – 19.

Целева група по проекта са:

– възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа;

– лица над 18 г. с увреждания и техните семейства;

– самотни родители c дете до 12 г.

– поставени под карантина във връзка с COVID-19 от здравните власти.

При необходимост от закупуване на хранителни продукти, лекарства, извършване на неотложни административни услуги, са налице горещи телефони: 0884 619 636 и 0884 156 635. Услугата е достъпна, както за града, така и за следните населени места от община Хасково: с. Александрово, с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Големанци, с. Гълъбец, с. Динево, с. Долно Големанци, с. Зорница, с. Клокотница, с. Книжовник, с. Конуш, с. Козлец, с. Корен, с. Криво поле, с. Малево, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово, с. Широка поляна.

Покупките се извършват със средства на потребителите.

При извършване на служебните си ангажименти, служителите на Община Хасково спазват всички противоепидемични мерки за лична и обществена защита. Услугата се извършва единствено от община Хасково, за да се избегнат всякакви опити за злоупотреби и измами от страна на недобросъвестни граждани.

Проект BG05M9OP001-2.101-0059-C01„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Pin It on Pinterest