Региона

Община Хасково подписа договор с МРРБ за финансиране на инвестиция „Енергийно обновяване на сградата на ДКТ „Иван Димов“

Община Хасково подписа договор с МРРБ за финансиране на изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов“, гр. Хасково“ на стойност 1 050 188,31 лева.

Средствата са предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Срокът за изпълнение на инвестицията е 24 месеца.

Сградата на театъра в Хасково е построена в периода 1924–1926 г. Основна реставрация и реконструкция на културната инфраструктура, без прилагане на мерки за енергийна ефективност, е извършена през 2004 г. от страна на Община Хасково, като собственик на сградата и целия имот.

Сега предстои да бъде изпълнена инвестиция с изпълнение на комплекс от мерки за енергийна ефективност и постигане на клас „А“ на сградата. Всички дейности касаят единствено интериора. Красивата театрална сграда запазва първоначалния си вид и обем.

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма, полагане на топлоизолационна система на външните стени на сградата, подмяна на покривна конструкция с термопанели от минерална вата. Ще бъдат сменени съществуващите котли със системи, работещи с природен газ и производство на топла вода, монтаж на термопомпен агрегат за обработка на вентилирания въздух към зала посетители, нови отоплителни тела в цялата сграда и цялостна газификация.

Целите на Предложението за изпълнение на инвестицията са:

– подобряване на енергийните характеристики на общинската сграда на театър „Иван Димов“ в Хасково. Реализиране на икономия на енергия, подобряване на микро климата в сградата и подобряване качеството на въздуха в града;

– достигане на клас на енергопотребление „А“, след прилагане на енергоспестяващите мерки;

– постигане на 72% спестявания на първична енергия;

– създаване на съвременна среда за всички, участващи в културния живот на Хасково;

– подобряване качеството на живот на населението и повишаване привлекателността на региона.

С енергийното обновяване на сградата на театър „Иван Димов“ ще се направи още една стъпка към модернизация на публичния сграден фонд и ще утвърди политиката на Община Хасково за създаване на благоприятни условия за работа на културните дейци в града и за стимулиране на интереса на хората към събитията от културния календар на Хасково.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest