Община Хасково набира проекти по програма „Граждански инициативи 2020“

Община Хасково обявява първа покана за набиране на проектни предложения по конкурсна програма „Граждански инициативи 2020“.

Програмата е насочена към финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост – междублокови пространства, зони за отдих, детски площадки и др., изпълнявани с активното участие на гражданите. Средствата по програмата се предоставят от бюджета на Община Хасково и са предназначени за територията на цялата община.

Допустими кандидати са неправителствени организации, граждански сдружения, църковни настоятелства и инициативни групи.

Максималният размер на предоставената помощ за едно проектно предложение за гр. Хасково е 10 000 лв., а за населените места – 5 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 20.08.2020 година.

Насоките за кандидатстване и документите са публикувани на сайта на община Хасково, секция „Актуално“ https://www.haskovo.bg/article/11472/grazhdanski-initsiativi-2020

Pin It on Pinterest