Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия.

Пощенската марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“ ще бъде с тираж 5100 броя. Номиналната й стойност е 3 лева.

Предвид различни предположения за рождената дата на Ген. Иван Колев Община град Добрич публикува фактите, предоставени от историка Радослав Симеонов:

За рождената година на генерал-лейтенант Иван Колев са изказвани различни предположения в историческата литература – 1861 г. или 1863 г., без обаче да бъдат цитирани конкретни архивни документи, потвърждаващи или отричащи едната или другата хипотеза. Такива естествено много трудно могат да бъдат открити в нашите архиви, тъй като генералът е роден извън пределите на България, в бесарабското село Бановка. При изграждането на  неговия паметник в гр. Добрич през 2016 г. като по-меродавна бе възприета 1863 г., но без да е ясно защо (може би защото е по-популярна и по-често употребявана в историческата литература). Само преди няколко месеца, стана ясно, че това е било погрешен ход.

За окончателното изясняване на този въпрос – двама историци – гл. експерт Георги Луков от ДВИА-В. Търново и гл. експерт Радослав Симеонов от МО, решават да прегледат наличния архивен материал и да сложат край на всякакви спекулации и евентуални грешки по отношение рождената година на прославения български кавалерист. Като най-достоверни източници на информация те възприемат периодически издаваните в Царство България „Списъци на офицерите на действителна служба“. Там за всеки един от тях – от подпоручика до генерала, се поместват кратки биографични данни. Като действащ български офицер Иван Колев не прави изключение и името му фигурира в тези списъци. Но двамата историци откриват нещо много интересно – в списъците до 1908 г. за негова рождена година се посочва единствено 1863 г. Ала в списъка от 1908 г. тя е коригирана с 1861 г. и във всички списъци оттук нататък фигурира само тя.  Точно това разминаване обяснява защо именно тези две години са циркулирали досега в историческата литература като потенциални негови рождени години, но никой не си е направил труда да проследи защо се получава така. Най-вероятната хипотеза е, че самият Иван Колев се е намесил през 1908 г., уведомявайки редакционната колегия на изданието, че е допусната грешка по отношение на неговата рождена година. Така и става, през 1908 г. грешката е коригирана, а оттук нататък като година на раждане на Иван Колев се посочва само 1861 г.  

Pin It on Pinterest