Oбщина град Добрич представи дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“

Какви дейности са извършени по бул. „Добричка епопея“:

ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО бул.“ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ“

С ИЗПЪЛНЕНА ОБЩА ДЪЛЖИНА от 1470м.л. дясно платно и 1500м.л. ляво платно, включително пътна връзка изток и пътна връзка запад и ремонт на мостово съоръжение при км 0+270

                Бул. „Добричка епопея“

 1. Затревяване на острови, съгласно изискванията на проекта – 6 531.25 м2 
 2. Доставка и полагане на асфалтобетон – 25 400.34 м2 
 3. Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 – 6446.46 м. л. 
 4. Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50 – 1687.00 м. л. 
 5. Доставка и полагане на тротоарна настилка – унипаваж – 4743.01 м2, включваща и велоалея с дължина 1360 м.л. 
 6. Доставка и монтаж на предпазна ограда „N2/W4“ – 501.00 бр. 
 7. Доставка и монтиране на пешеходен парапет – 349.55 м.л. 
 8. Доставка и полагане на хоризонтална маркировка – 1762.28 м.л. 
 9. Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци – 157 бр. 
 10. Ремонтът на мостово съоръжение при км 0+270 включва: Полагане на армиран бетон за нова пътна плоча, полагане на ходроизолация, полагане на нова асфалтобетонова настилка, извършено е саниране на компрометирани повърхности на носещите конструктивни елементи на горното и долното строене на съоръжението, монтирана е Ограничителна система за пътища “H2 W4”. 
 11. Ремонтът на пешеходен подлез при км 0+880 включва: Полагане на армиран бетон за нова пътна плоча, полагане на ходроизолация, полагане на нова асфалтобетонова настилка 
 12. Ремонт на съществуващи стълбове (обработване против ръжда, грундирне, двукратно боядисване със сребърен феролит) – 89.00 бр. 
 13. Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3х1.5мм2 – 1406 м.л. 
 14. Доставка и монтаж на осветително тяло 64.2 W, 6770 lm – 89.00 бр. 
 15. Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16мм2 – 3180.68 м.л.

С презентацията по проекта можете да се запознаете тук.

С видеото преди и след ремонта на бул. „Добричка епопея“ можете да се запознаете на следния линк:   https://www.youtube.com/watch?v=3UaZi4_qs6M

Pin It on Pinterest