Региона

Община град Добрич организира Великденски базар 2024

Община град Добрич организира базар „Великден 2024” от 24.04.2024 г. до 06.05.2024 г. включително.

Базарът ще се проведе на пл. „Свобода” и по бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона, а дейностите ще се осъществяват върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. по схема за разполагане, утвърдена от главния архитект. Участие в мероприятието могат да вземат земеделски производители, занаятчии, производители, които реализират собствената си продукция, еднолични търговци и юридически лица.

Всеки желаещ да участва в базар „Великден 2023“може да подаде заявление за участие в периода от 10.04.2024 г. до 17.04.2024 г. включително за издаване на разрешение за търговска дейност на работно място „Икономическо развитие” в Центъра за услуги и информация – Община град Добрич.

За повече информация относно Заповедта и регламента можете да се запознаете на официалния уебсайт на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest