Община Габрово ще осигури топъл обяд за 230 души

Проект за топъл обяд на 230 души подаде днес Община Габрово.

Средствата са по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Процедурата е за директно отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 55 331.10 лв. С тях ще бъдат подкрепени най-пострадалите в пандемията от Ковид-19.

Социалната услуга първоначално ще се предоставя до края на месец април 2021 г., след което се очаква Агенцията за социално подпомагане да удължи срока.

От 2016 г. до момента чрез различни програми Община Габрово е осигурила безплатен топъл обяд за над 400 уязвими лица от града и селата.

Предвидено е храната – основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, да се доставя до дома на потребителите всеки работен ден. Обхванати са възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами прехраната си. Конкретните целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност;
  • Хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които заради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица – обект на социално подпомагане, с установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за възможностите за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги и др.

Определянето на потребителите ще се извършва съвместно с дирекция „Социално подпомагане“. Допустимите желаещи могат да подадат заявление-декларация за включване в списъка за предоставяне на „Топъл обяд“ на място в кв. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“ № 13 или да го изтеглят от файловете по-долу.

Заявление – декларация 

Декларация – данъчна и осигурителна информация

Информация за хора в нужда може да бъде подавана на телефони – 066 806 022, 066 806 551, както и на ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа – „Заведения за социални услуги“ – Габрово.

Pin It on Pinterest