Региона

Община Габрово с одобрен проект за развитие на Зоопарка

Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. ще подпомогне развитието на Зоопарка в Габрово със средства по процедурата „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. След успешна оценка на подадения през декември миналата година проект Община Габрово ще получи 196 992 лева по приоритетна ос „Биологично разнообразие“. Те ще бъдат вложени в разработването на пакет документи за бъдещо кандидатстване и финансиране на строителни дейности. 

Предвижда се изготвянето на план за развитието на Зоопарка, който ще съдържа предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея. Сред документите са още план за колекция, включващ и план за размножаване, план за консервационни работи и график за изпълнение на дейностите при наличие на финансиране, както и техническо задание за подготовка на инвестиционен проект във фаза „работен“ за набелязаните строителни дейности.

Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца. Наличието на документацията е предпоставка за реализация на бъдещи инфраструктурни мерки, с които да се създаде възможност зоологическата градина да отговаря на изискванията на европейската и националната нормативна уредба.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest