Община Габрово продава поземлени имоти на ул. „Звезда“ №2 и ул. „Студентска“ №57

Община Габрово продава поземлен имот с площ 275 кв.м., незастроен с предназначение за ниско застрояване (до 10 м.), находящ се на ул. Звезда №2, гр. Габрово.

Начална тръжна цена:7 010 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 13.07.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 22.06.2021 г. до 12.07.2021 г.

Дата на повторен търг: 20.07.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: до 19.07.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

**********************************************************

Община Габрово продава поземлен имот с площ 1 745 кв.м., незастроен с предназначение за ниско застрояване (до 10 м.), находящ се на ул. Студентска  №57, гр. Габрово. Начална тръжна цена:30 900 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 13.07.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 22.06.2021 г. до 12.07.2021 г.

Дата на повторен търг: 20.07.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: до 19.07.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

Pin It on Pinterest