Община Габрово предаде повече от 100 кг стари батерии

За по-малко от половин година кметствата, селата, училищата и детските градини в община Габрово събраха над 100 кг стари батерии.
Те бяха предадени на  фирма „ЕКОБАТЕРИ“ АД, с която Община Габрово е дългогодишен партньор. Тя приема разделно събрано количество негодни за употреба батерии и акумулатори, които са отделени от общия поток отпадъци и няма да замърсят околната среда.
Включете се и вие! Места за събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори може да видите в линка.

Pin It on Pinterest