Община Габрово откри процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура 2021

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2021 година.

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2021 г. са: 

ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности се реализират през летните месеци, развиват публики, осъществяват връзка между култура и екология, имат социална насоченост и функции, предвиждат съпътстващи дейности, насочени към млади творци и дебюти. Проявите трябва да се провеждат със свободен достъп през месеците  юни – септември приоритетно в публични пространства (паркове, градски градини, площадите на Габровска община или други открити площи).

ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

Програмата ще подкрепя проекти, които се изпълняват в партньорство от минимум две организации с цел да се активизира културно сътрудничество на локално, национално и международно равнище чрез пресъздаване или обмен на творчески опит и съвместни изяви, развиване на продуктивни взаимоотношения за създаване на положителен ефект и върху други сектори (в т.ч. добавена стойност и повишаване на туристическия потенциал).

ПРИОРИТЕТ 3: АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

Програмата ще подкрепя проекти, които предлагат нестандартни пластични решения, носещи характеристиките на габровския дух и традиции, естетизиращи градската среда; експериментални форми в областта на изкуствата; иновативни интерпретации на познати и традиционни културни пространства; проекти, търсещи синергия между култура и технологии – интерактивни инсталации, развитие на художествен софтуер, роботика, електроника, компютърно визуализиране, цифрови изображения, мултимедия.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 15.03.2021 г. включително.

Пълната информация относно процедурата и необходимите документи може да намерите в раздел „Администриране“

Pin It on Pinterest