Община Габрово: Изхвърляйте пепелта от печки само в металните съдове за смет

Зачестяват случаите на изгорели пластмасови съдове за смет – общо 8 от началото на октомври, затова напомняме, че пепелта от печки и камини е нужно да бъде изхвърляна само в предназначените за тази цел метални кофи.

Уверете се и че в нея няма тлеещи въглени.

Металните съдове за пепел също са разположени на контейнерните площадки и се обслужват от специален камион по утвърден график.

Жълтите контейнери са предназначени за изхвърляне на хартия, пластмаса, метал и стъкло.

Зелените контейнери са предназначени само за стъкло.

Кафявите контейнери са за биоотпадъците.

Подробна информация за разделното събиране на отпадъци може да получите от сайта  https://chisto.gabrovo.bg/otpadatsi/

Pin It on Pinterest