Община Етрополе започва събирането на градински растителни отпадъци

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че до 18 октомври, Община Етрополе организира извозване на растителни градински отпадъци и клони. За целта е необходимо жителите на Общината да изнасят градинските отпадъци пред домовете си ежедневно в същия период.

        Градинските отпадъци да не се смесват със събраните купчини пясък по улиците или друг битов отпадък.

         Не се допуска изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места извън посочените периоди.

След посочения срок няма да бъдат извозвани растителни отпадъци!

Община Етрополе

Pin It on Pinterest