Община Добрич увеличи заплатите на всички служители във функция „Здравеопазване“

Община град Добрич в споразумение със синдикалните организации-Федерация на синдикатите към КНСБ и „Подкрепа“ договориха увеличение на възнагражденията на всички служители във функция „Здравеопазване“.

По-високи начални основни месечни работни заплати ще получат лекари, медицински специалисти, педагози, служители и работници, работещи в Детско и училищно здравеопазване, Детски ясли и Детска млечна кухня, считано от 1 януари 2021г.Основното трудово възнаграждение на медицинските сестри и педагози в детските ясли става 1220 лв., на медицинските специалисти в здравните кабинети в детски градини и училища -1100лв, а на лекарите – 1330лв.

През последните години, Община град Добрич осъществява трайна и последователна социална политика във функция “Здравеопазване“, като ръстът на заплатите на медицинските специалисти само за последните две години бележи завидните 35%, което  нарежда Община Добрич на първите места сред общините.

Pin It on Pinterest