Община Добрич проведе публично обсъждане на Актуализации на бюджета и Програмата за капиталови разходи за 2021 г.

Публичното обсъждане се проведе в онлайн – среда с възможност за гражданите във видео конферентна връзка да се включат и да изразят своите предложения и становища.

Зам. – кметът Добринка Стоилова представи аргументите на Община Добрич за актуализацията на бюджета предвид предложение за предоставяне на възмездна финансова помощ  в размер на 56 175,00 за осъществяване на 2 проекта от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. Зам. – кметът инж. Пенчо Керванов представи предложението за промяна на Програмата за капиталови разходи за 2021 г. с цел оптимизиране дейностите на общински предприятия „Устойчиви дейности и проекти“ и „Комуналстрой“.Предлага се за ОП „Устойчиви дейности и проекти“ да се допълни прикачното оборудване за мини товарач с фреза за асфалт и бетон и за ОП „Комуналстрой“ да се закупи „Колесен мини – асфалтополагач“, вместо „Машина за полагане на бетонови настилки“. В рамките на публичното обсъждане не се получиха предложения и становища по поставените теми.  

Pin It on Pinterest