Община Добрич подаде проектно предложение за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“

На 12.11.2021 г. Община град Добрич подаде проектно предложение „Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич“ по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на МОН.

Стойност на проекта: 1082335,80 лв. с ДДС

Безвъзмездно финансиране по програмата – 860 000,00 лв. с вкл. ДДС;

Съфинансиране – 222 335,88 лв. с вкл. ДДС

Pin It on Pinterest