Община Добрич откри нередности при хоризонтална маркировка

Община Добрич след извършена проверка за изпълнението на хоризонталната маркировка констатира некачествено полагане на част от осевите линии на кръстовището на бул. „Добруджа“ с бул. „25 септември“. През следващата седмица тази маркировка, ще бъде коригирана. Община Добрич ще продължи да контролира процеса и при некоректно полагане ще се предприемат необходимите действия.    

Pin It on Pinterest