Региона

Община Добрич осигурява дежурство в събота , за прием на заявления за гласуване в изборите за членове на ЕП и за народни представители

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 01 юни 2024 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители, както следва:

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение 16-ЕП и Приложение № 17-НС) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 01.06.2024 год.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК – 25.05.2024г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на Община град Добрич е назначена подвижна СИК  в срок до 03.06.2024 год. (понеделник).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest