Община Благоевград с нов сайт за новото начало и посоката на развитие на областния център

 Община Благоевград създаде нов сайт – https://newblg.bg/, в който е поместена информация, свързана с инвестиционните намерения и идейни проекти за бъдещото развитие на областния център.

          Интернет страницата е направена, така че да бъде достъпна и разбираема за всеки, като е изготвена версия и на английски език.

          В нея има два раздела – „Стратегически проекти“ и „Подобрения и поддръжка“. В раздел „Стратегически проекти“ са публикувани материали за парк „Бачиново“, общински пазар, индустриален парк, техпарк и инкубатор, киноцентър и ски зона „Картала“. Във втория раздел ще бъдат оповестявани текущите проекти за поддръжка в общината.

          Страницата ще бъде обновявана непрекъснато, с цел максимална информираност на аудиторията.

          Чрез новия сайт https://newblg.bg/ всяка заинтересована страна може да проследи и етапа на развитие, както и кой е координатор на съответния проект или идейно намерение.

Жителите на Благоевград може да пускат мнения и препоръки чрез посочената страница.

Pin It on Pinterest