Община Благоевград предостави справка за работата на общинска администрация и новото ръководство

Във връзка с манипулативните твърдения, че работата на общинска администрация и новото ръководство на Община Благоевград е неефективна предоставяме справка за внесените предложения до Общински съвет и издадените разрешителни за строеж за последната година.

Във време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка внесените за разглеждане в Общински съвет предложения са 410, съпоставими с внесените през 2019 г., същите са с 94 повече за 2020 г., а издадените разрешителни за строеж през 2020 г. са 330, съпоставими с издадените такива през 2019 г., същите са с 43 повече  за 2020 г. Направената справка е към 18.11.2020 г.

Pin It on Pinterest