Община Благоевград осигури работни места с участието си в проект „Нови умения- нови възможности“

След проведено обучение на 30 души, от рисковите групи, нуждаещи се от подкрепа на пазара на труда, ще бъдат назначенщи за определен срок по професия „ Помощник възпитател“ и „Социален асистент“ в ДГ и ДЯ. От 01.09.2020г. са сключени договори с обучаващите се в конкретните професии, в детските градини на територията на община Благоевград, като следва да бъдат сключени такива и в детските ясли.

Pin It on Pinterest