Oбщина Благоевград обявява конкурс на тема „Моят Благоевград #ОставамВкъщи“

Конкурсът се провежда за първи път и в него могат да участват ученици от I до ХІI клас.

Целта му е да се предостави възможност за изява на младите хора на Благоевград, да представят своя талант, въображение и новаторството в този труден за всички ни период на социална изолация, а за учителите им – да успеят да ги мотивират като техни ментори.

2. НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. ГРУПА А: Видеоклип. /за ученици от V до ХІI клас/
 2. ГРУПА Б: Снимка /колаж/    /за ученици от V до ХІI клас/
 3. ГРУПА В: Художествена рисунка в две групи:
  • ГРУПА В1 /за ученици от I до IV клас/
  • ГРУПА В2 /за ученици от V до ХІI клас/

3. ОРГАНИЗАЦИЯ

Конкурсът ще се проведе в периода от 10 април  до 8 май 2020г.

Срокове на провеждане: 

 • От 10 април до 1 май 2020 г. изпращане на проектите от страна на участниците се прави на email: culture_blg@abv.bg
 • На 04.05.2020 г. – списъците с участници и категориите, в които участват ще бъдат публикувани на сайта на община Благоевград http://www.blgmun.com/ в секцията  FACEBOOK
 • От 04 до 07 май 2020 г. – разглеждане и оценяване на творбите от комисия.
 • На 8 май 2020 г. – излъчване и награждаване на победителите 

Конкурсът е без такса за участие.

С участието в конкурса, участниците се съгласяват творбата им да бъде публикувана в публичното пространство.

Изисквания за участие

 1. Всеки участник има право да участва само с по една творба и в трите направления. /една снимка, една рисунка и едно видео/
 2. Видеоклипът трябва да бъде с продължителност до 3 минути.
 3. Рисунката трябва да се снима и да се изпрати на посочения e-mail  като снимка.
 4. Файловите формати за: Снимката/колаж и/или Художествена рисунката, които се изпращат трябва да са като снимка: JPEG или PNG
 5. Файловите формати за Видеоклипът трябва да бъдат: AVI или WMV

Изисквания за изпращане на проектите на имейла: culture_blg@abv.bg:

Проектът се изпраща като прикачен файл или ако е невъзможно – като връзка към файла, публикуван на споделено пространство, с право на достъп

В графата „Тема“ – се записват на кирилица: 2 имена на участника и направлението, в което участва.

В частта за текст на имейла се записва кратко представяне на участника: училище, в което се обучава и клас

Община Благоевград определя жури от експерти  и специалисти в различните направления.                                                                                                                      

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Завършеност
 2. Послание
 3. Креативност
 4. Новаторство
 5. Качество на изпълнението
 6. Въздействие

5. НАГРАДИ

Наградите са осигурени от Община Благоевград.

Pin It on Pinterest