Община Благоевград извърши планови и аварийни ремонти на отоплителни инсталации на детски градини, детски ясли и защитени жилища

Готови обекти

 • Ремонт на отоплителни инсталации в с. Изгрев , филиал към детска градина № 3 – ‘‘Детелини‘‘
 • Ремонт на отоплителна инсталация на детска градина  №4 – ‘‘Роса“
 • Газификация и ремонт на отоплителна инсталация в Защитено жилище ,,Слънчев дом“  на  ул. ,,Тодор Александров ‘‘ №98
 • Авариен ремонт на тръбна инсталация на детска ясла № 2 – ‘‘Радост‘‘
 • Авариен ремонт на част от отоплителната инсталация в детска градина ‘‘Усмивка‘‘ в Струмско
 • Проектиране на LED осветление в шест села и пет квартала в гр. Благоевград
 • Изготвяне на дългосрочна програма по чл. 12 по Закон за енергийната ефективност
 • Изготвяне на дългосрочна програма по чл. 10 по Закон за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
 • Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за имот с идентификатор : 04279.621.147

Обекти в процес на работа:

 • Газификация и ремонт на отоплителна инсталация на Защитено жилище на ул. „Катина и Янчо Хайдукови“ №83
 • Ремонт на отоплителна инсталация на Дом за възрастни хора с деменция  “Св.Мина” с. Падеш
 • Подготовка на обществена поръчка за ремонт на общи части на общински имоти на ул. ,,Арсени Костенцев“

Pin It on Pinterest