Региона

Община Благоевград и II ОУ „Димитър Благоев“ изготвиха график за разпределение на учениците по време на ремонтните дейности на училището

Община Благоевград и II ОУ „Димитър Благоев“ утвърдиха график за разпределение на учениците по време на ремонтните дейности на училището.

Той е изготвен със съдействието на част от останалите учебни заведения на територията на областния център.

Местата, на които временно ще бъдат преместени учениците са съобразени в максимална степен с близостта до II ОУ, с което се цели да бъде гарантирано удобството на учениците и техните родители и в същото време да бъде обезпечена непрекъснатостта на учебния процес. Положени са и всички усилия учениците да имат необходимите условия за нормално протичане на учебните занятия.

Съгласно утвърдения график учениците ще бъдат разпределени, както следва:

I клас – в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ (предвидена е възможност за целодневна форма на обучение);

II клас – в сградата на НТС (предвидена е възможност за целодневна форма на обучение);

III, IV, V, VI, VII клас – в ПГСАГ „Васил Левски“ (II смяна).

Важно е да се има предвид, че децата от III и IV клас, които посещават занималня, ще провеждат сутрешните си занимания в IV корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Ръководството на Община Благоевград и II ОУ „Димитър Благоевград изказват благодарност за подкрепата на ръководителите на всички отзовали се институции, в лицето  на проф. д-р Николай Марин, г-жа Светлана Солачка, г-жа Марияна Митова и г-н Георги Чингов, както и на директорите на БПГ „Ичко Бойчев“ г-н Антон Драгоев; 3 ОУ „Димитър Талев“ г-н Михаил Спасов и 9 ОУ „П. Яворов“ – г-жа Василка Величкова, които изразиха пълна готовност да приемат учениците!

Припомняне, че във II ОУ „Димитър Благоев“ предстои да стартират строително-монтажни работи за подобряване на материалната база.

Ще бъдат изградени две пристройки към основната сграда на училището, в които ще бъдат разположени 6 нови класни стаи, читалня, столова и закрита зала за спорт със съблекални и обслужващи помещения. Това ще даде възможност за преминаване към едносменен режим на учебния процес.

Енергийната ефективност ще бъде постигната чрез частична подмяна на съществуващата дограма на основната сграда и монтиране на фотоволтаична инсталация.

С реализирането на проекта образователната институция ще се превърне в модерна, безопасна и благоприятна среда, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване на мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.

Проектът „Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“ се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU.

Срокът за изпълнение на строително ремонтните дейности е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest