Региона

Община Банско и македонската община Виница ще продължат активното си сътрудничество

Община Банско и македонската Община Виница ще развиват и надграждат партньорските си отношения – така може да се обобщи дискусията на кметовете Стойчо Баненски и Миле Петков.

Кметовете и техните екипи обсъдиха на среща в Банско възможностите за продължаване на многогодишното сътрудничество на двете общини, през което са реализирани редица проекти. Такива са и бъдещите намерения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027.

По време на деловата среща, двете страни потвърдиха взаимното желание за активен културен обмен между Банско и Виница, за което съществуват благоприятни условия, тъй като календарите и на двете общини предлагат интересни и разнообразни фестивали и събития.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest