Община Асеновград увеличава с ден графика за сметосъбиране

„Увеличаваме дните за извършване на сметосъбиране в Асеновград”, съобщи пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Той посочи, че към момента сметопочистване и сметоизвозване се извършваше в 5 дни от седмицата – без сряда и събота. Тази мярка се е наложила поради недостатъчно наличие на финансови средства за услугата. От януари вече графикът е променен и сметопочистване в града ще се извършва и в събота.

Предвидено е сметосъбиращите машини да се движат по определен график, след направен анализ. Установено е къде в Асеновград се струпва по-голямо количество смет. Това се случва предимно около търговските обекти, обясни кметът. Той допълни, че все още няма промяна в цената на тон депониран отпадък на национално ниво, независимо от коментарите, че е възможно тя да бъде намалена на 69 лева за тон, поради което общините плащат по 95 лева за тон.

„Знаете, че в момента има известно напрежение в Министерството на околната среда и водите в момента, а именно от там трябва да дойде инициативата. Смятам, че новият министър, който ще поеме поста, ще предприеме нужните действия. Очаква се гласуването да бъде днес – 15.01.20 г. (сряда) по време на първото заседание на Народното събрание”, каза Христо Грудев.

Кметът припомни, че се работи и по изграждане на компостираща и сепарираща инсталация, която е необходим етап за достигане на целите. А именно, 50% от депонирания отпадък да бъде рециклиран и да влезе отново в промишлеността и икономиката. Ако това се случи се очаква цената на тон депонира отпадък да се намали наполовина, което ще се отрази и на промила по общините.

Pin It on Pinterest