Община Асеновград търси приемни семейства за деца до 3-годишна възраст

Кампанията продължава до края на ноември.

Информационна кампания по приемна грижа стартира в област Пловдив. Тя продължава до 30.11.20 г. Целта е информиране на обществеността относно необходимостта от социалната услуга „Приемна грижа“, като алтернативна такава, в подкрепа на децата и семействата, изпаднали в затруднена ситуация.

Територията на обхват на кампанията е 12 общини, сред които и Асеновград. В момента в града има пет семейства с приети деца, а на цялата територия на пловдивска област са 89. В тях се настаняват малчугани от 0 до 3 г., както и такива, с увреждания. На приемните родители се заплаща 150% от стойността на минималната работна заплата. А когато детето е от 0 до 3 г. – още 300 лева допълнително. 160% от минималната заплата получават родителите, които отглеждат две деца, а 170% – за три и повече приети. Договорът, който се подписва с приемното семейство, е граждански. Областният екип към който могат да се обърнат желаещите да станат част от кампанията, е в Пловдив. Проверки на приемните семейства се провеждат веднъж месечно от социален работник.

Експерти посочват, че трудно се намират приемни семейства в Асеновград. След възникването на пандемията от коронавирус се отчита повишен интерес, тъй като доста хора са останали без работа. Няма ограничение за възрастта на кандидатите за приемни родители, като не се води и статистика за общия брой деца, настанени в такива семейства. Трудно е да се намерят желаещи да се грижат за деца с увреждания, тъй като те изискват повече грижи, а има доста такива, посочват специалистите.

Приемно семейство могат да станат съпрузи или отделно лице. При тях се настанява дете за отглеждане. Те се грижат за новия член на семейството в своя дом, докато то има нужда и без да са носители на родителски права спрямо него. Сред условията относно кандидатите е да има достатъчно пространство в жилището, както и време за общуване с детето. Приемните родители трябва да са клинично здрави, да не са осъждан, да не са лишавани от родителски права, да нямат проблем с алкохол, наркотици и други. Доброволните семейства приемат в дома си дете, което се нуждае от грижа в семейната среда. Те получават месечна издръжка за малчугана, според неговата възраст, но не и заплата. А професионални приемни семейства са обучени допълнително за повишаване на квалификацията им. При тях се настаняват: деца до 3-годишна възраст; деца с увреждания; деца-жертви на насилие или трафик; деца, спрямо които е приложена мярка „полицейска закрила“, след изтичането на срока; деца при условията на заместваща приемна грижа; деца с поведенчески проблеми. Всяко професионално приемно семейство получава средства за възнаграждение по граждански договор и месечна издръжка за детето, за което се грижат, според неговата възраст.

Pin It on Pinterest