Община Асеновград няма право да контролира качеството на ученическите закуски

Във връзка с публикации в социалните мрежи относно количеството и качеството на храната, която се предоставя на учениците безплатно за закуска в асеновградските училища, община Асеновград съобщава, че не е страна по казуса.

Договорите за услугата се сключват между учебното заведение и доставчикът. Община Асеновград е в договорни отношения за доставка на храна единствено за социалните институции на територията на града и населените места и има право да осъществява контрол само върху доставката на храна за тях.

Фирмите доставчици се избират от ръководството на съответното учебно заведение. Контрол по отношение количество, качество и коректност се осъществява от директора на училището. С негова заповед се определя и комисия, в която е включено и медицинско лице. Извършват проверки, резултатите от които са обосновани с протоколи. Размерът на средствата е 94 лев на дете за периода на учебната година. Сумата се определя по държавния стандарт за финансиране на делегирани от държавата дейности, като училището дофинансира до определената цена. От безплатната закуска могат да се възползват ученици от I до IV клас. Храната се приготвя по рецептурник и с определен стандарт.

По отношение на конкретния случай в ОУ „Христо Ботев“, за който се касае публикацията, от учебното заведение посочиха, че днес е направена анкета сред децата. 78% от анкетираните са посочили, че харесват закуската, а 22% са казали, че не им допада. По отношение на обяда – 67% от учениците го харесват към отрицателното мнение на 33% от анкетираните деца. Договорът между училището и доставчика на храна е сключен през 2019 г.

Pin It on Pinterest