Община Асеновград и превозвачи обсъдиха временно редуциране на транспортната схема

Крайното решение е на Общински съвет – Асеновград.

По инициатива на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев бе проведена среща между общинското ръководство и превозвачите в общината. Заместник-кметовете инженер Стоян Димитров и инженер Петър Петров изслушаха както собствениците на транспортните фирми, така и кметове на населените места по отношение на междуселищния автобусен транспорт.

Дискусията се проведе във връзка с намалелия пътникопоток между град Асеновград и асеновградските населени места. Извършени са проверки на място, по спирките в населените места. Инспекции са провеждани ежедневно в продължение на около 2 седмици. Констатирано е, че по различните транспортни линии, автобусите се ползват от по един, двама пътуващи. Превозвачите посочиха пред заместник-кметовете, че заради възникналата извънредна ситуация, настъпващия летен период и липсата на пътуващи ученици, които съставляват основния пътникопоток, търпят загуби, поради което настояват броят на движещите се автобуси да бъде редуциран.

По време на срещата се обсъдиха всички възможни варианти по предложение на кметовете, които да удовлетворяват жителите на населените места в общината. С цел да не се допусне отказ на превозвачите да обслужват линиите и региона на Асеновград да остане без транспортен достъп, както се случи в Куклен и Пловдив, бе взето компромисно решение временно да се оптимизира броят на курсовете. То ще бъде предложено за обсъждане и гласуване на Общинския съвет в града по време на редовното си заседание този месец. Местният парламент е органът, който трябва да вземе крайното решение. Целта на реорганизацията е да се оптимизира транспортната схема до нормализиране на пътникопотока, което се предполага, че ще се случи в началото на септември.

Pin It on Pinterest