Общественото обсъждане на предложението за удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ е на 14 април

Покана за обществено обсъждане на предложение за удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ е публикувана от Община Ловеч.

Д-р Румяна Нановска е изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов АД“ – гр. Ловеч. Общественото обсъждане ще се проведе на 14 април 2021 г. (сряда) от 16:30 часа в Барокова къща.

Поканата е на основание чл. 49, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч. Предложението за удостояване на д-р Румяна Петрова Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, е на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Към поканата са приложени:

  1. Мотивирано предложение за удостояване на д-р Румяна Петрова Нановска – лекар, със званието „Почетен гражданин на Ловеч“;
  2. Биография на д-р Румяна Петрова Нановска.

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч 

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-na-predlozhenie-za-udostoyavane-na-d-r-rumyana-nanovska-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-lovech

и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Pin It on Pinterest