Обществено обсъждане за поемане на дълг от Община Благоевград

Кметът инж. Румен Томов покани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Благоевград да участват в публичното обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг.

Общественото обсъждане се състоя от 17,00 ч. в зала „22-ри септември“, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на коронавирус в страната.

Кметът инж. Румен Томов запозна присъстващите с целите на проекта и основните дейности, общественото обсъждане продължи  час и  половина.

Градоначалникът обясни предназначението на дълга за осигуряване на финансови средства за проект „Реконструкция на 11 улици в ЦГЧ Благоевград /подмяна на водопровод и канализация и рехабилитация на уличната настилка/ на:

 ул. „Борис Сарафов“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Васил Априлов“ /о.т. 200 – о.т.183/, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Петър Стоянов“, ул. „Сава Михайлов“, ул. „Алеко Константинов“, ул.“Патриарх Евтимий“, ул. „Васил Априлов /о.т.107 – о.т.125/, ул. „Джеймс Баучер“, ул. „Крали Марко“.

В проекта е включено финансиране и за изместване на захранващ водопровод във връзка с реализацията на проект „Изграждане на благоустрояване на ул. „Листопад“. Стойността на кредита е 4 994 000,00 лв., срокът на погасяване е до 240 месеца от датата на подписване на договора.

По време на публичното обсъждане кметът инж. Румен Томов посочи,  че водопроводите на тези 11 улици са в изключително лошо състояние. Канализационната инфраструктура е също амортизирана, мръсна вода влиза в помещенията на жилищните сгради. Това е проект, който е заложен от Община Благоевград в годините назад, но до момента не е реализиран.

„Реализираме този проект сега, защото сме длъжни да създадем нормални условия за живот за жителите на Благоевград. Има  много сигнали от граждани за проблем с канализацията  на  ул. „Сергей  Румянцев“, ул. „Крали Марко“, ул. „Джеймс Баучер“. Не трябва да се неглижират проблемите на хората. Написали сме писма до всички институции в Република България, но няма получен отговор.  Нашият управленски екип предлага един вариант, който е договорен при определени добри условия“ обяви инж. Румен Томов.

По време на дискусията гражданка, която живее на ул. „Борис Сарафов“ поясни, че улицата няма канализация и приземните етажи на жилищните сгради от дълги години се пълнят с мръсна вода. Притеснява се,  че къщата й всеки момент ще падне, а данъкът сгради е висок. Тя е възмутена и пита, защо дружеството „ВиК“ досега не е предприело действия по проблема, след като е крайно належащо да се започнат ремонтни дейности, които чакат от години.  

Заместник-кметът по строителство инж. Евгени Терзиев обяви, че в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград за 2020 г. е включена само една улица за реконструкция, това е ул. „Мелник“.

Гражданин, който живее на ул. “Сергей Румянцев“, обяви, че канализацията и на тяхната улица също е много стара, къщата им се пълни с вода, миризмата е нетърпима и съседите им от първия етаж се наложило да се изнесат на друго място. Многократно са подавани сигнали за отводняване на жилищната сграда, която вече е наклонена.

Кметът инж. Румен Томов по време на публично обсъждане заяви, че Община Благоевград никога не отказва диалог с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград.

„Ние се стремим да разрешаваме проблемите на хората и продължаваме напред с ясна стратегия за развитие на Благоевград“, заключи дискусията кметът.

Pin It on Pinterest