Региона

Обществено обсъждане организира Меджик Флейм ЕООД

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Меджик Флейм ЕООД град Добрич, ул. „Суха река“ 20а организира обществено обсъждане за Частично изменение на ОУП на Община град Добрич за промяна отреждането му от „Ссф – Стопански дворове, ферми и други“ в зона „Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване – ЖБ (до 10 м)“ за ПИ 72624.602.1117 в землището на гр. Добрич, община Добрич. 

Обсъждането ще се проведе от 16 ч. на 21.09.2023 г. в офиса на „Нели брокърс 74“ ЕООД, находящ се на ул. „Суха река“ №20а в град Добрич. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest