Обществена поръчка за доставка на оборудване по проект на РЕМО „Етър“

Община Габрово обявява обществената поръчка за доставка по проект на РЕМО „ЕТЪР“ „МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г., включваща:

Обособена позиция 1. Поставяне на тотеми за популяризация на Регионален етнографски музей на открито „Етър” и поставяне на информационни табели в Регионален етнографски музей на открито „Етър” и на ключови места на територията на Община Габрово;

Обособена позиция 2. Мобилни шатри за базари и популяризиране на РЕМО „Етър”;

Обособена позиция 3. Поставяне на макет на Регионален етнографски музей на открито „Етър”.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/158415

Срок за получаване на оферти за участие: 28 Септември 2021 г., 23:59 ч.

Pin It on Pinterest