Региона

Обществен посредник ще съдейства за интеграцията на ромите в Русе

Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областната администрация в града стартират нов проект, целящ да повиши достъпа на ромите от региона до административни услуги и правосъдие.

Инициативата е под надслов „Ромски омбудсман“ и се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“, който е финансиран от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В рамките на инициативата ще се работи за повишаване на гражданското участие на ромите във формирането на политики, както и за подобряване информираността на подрастващите за техните права.

Припомняме, че клуб „Отворено общество“ – Русе от 28 години работи за подобряване състоянието на местната общност. С концепцията за ромски омбудсман организацията разширява дейностите си в посока по-пълното познаване, приемане и прилагане на ценностите на ЕС на местно ниво и по- конкретно защита на човешкото достойнството, равенството между хората и правата на човека. Идеята е новата инициатива да достигне до максимален брой хора от малките населени места в Русенска област с нова практика, тази на ромския омбудсман. Тя може да бъде мултиплицирана на други места, както и да окаже въздействие върху процеси на национално ниво.

Асоциирани партньори на проекта са две училища от региона. Това са русенското ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „П. Р. Славейков“ в село Обретеник. Проектът ще бъде с продължителност от една година, като е планирано във всички населени места от областта да се проведат срещи с ромската общност. Фокусът на тези срещи ще бъде поставен върху възможностите за разрешаване на проблемите пред ромската общност в областта, както и да се предизвика в нея мотивация за участие в обществения и икономическия живот на региона. Ангажиментът да изпълнява функцията на ромски омбудсман пое бившият областен управител Йордан Борисов, който е и дългогодишен експерт в сферата на въпросите по дискриминация. Създадената по проекта организация ще продължи да действа и след края на срока. При разработване на концепцията е ползвана информация от срещи по места с представители на ромската общност по проект „Партньорство с кауза“, който бе реализиран от Център „Динамика“ – Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областната администрация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest