Общата стойност на СМР по проекта за ул. „Странджа“ в Асеновград е 145 000 лв.

Дамян Борисов: „Въпрос относно улица „Странджа“. Инженер Стоян Димитров е запознат с този казус. Да, знам, че има интензивна комуникация между Вас и гражданите, които живеят на тази улица. За колегите, които не са запознати, това е една малка отсечка зад ВЕЦ „Асеница“ – в средата на отсечката има пропадане. То е много голямо. Това създава рискове за живущите и жилищните сгради на хората, които са, както на горната част на ската, така и на долната. Знам, че последната комуникация между вас е от 10.04.20 г., в която Вие отново сте показали, че сте извършили проверка на място и, че има подготвен проект и при осигурено финансиране ще започнете конструкцията и укрепването на тази улица. Моят въпрос е следният: Понеже става въпрос за пари, понеже всички знаем, че тази година е особена в това отношение, още повече, че сега ще приемем решение за намаляване на такси, за намаляването на данъци, което означава допълнителна редукция в общинската хазна на приходите, имате ли индикативна стойност за ремонта, който предстои да се извърши, за да имаме представа толкова ли ще бъде тежък, че да се наложи да се чака неизвестно колко време?“

Отговор – инженер Стоян Димитров (заместник-кмет на община Асеновград):

Уважаеми г-н Борисов,

Във връзка с отправено от Вас запитване относно индикативна стойност на ремонт на улица „Странджа” в Асеновград уточняваме:

1. Компрометираният участък е част от подпорна стена от каменна зидария, която продължава до кръстовището между улиците „Странджа” и „Юговска” в Асеновград. Приблизителна дължина на каменната стена е 36 метра.

2. Изготвен е инвестиционен проект, който предвижда укрепване на улицата чрез изграждане на стоманобетонова стена по цялата дължина на каменната зидария, а именно – приблизително 36 метра и средна височина 3,60 метра. Освен това, проектът предвижда направа на нова улична настилка от павета в зоната на проектния участък.

3. Общата стойност на строително-монтажните работи (СМР) за изпълнение на проекта е 145 000 лева с ДДС.

Част от процедурата за искане на средства, за неотложни възстановителни работи за възстановяване на общински обекти, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерски съвет (МС), е изпращане на информация за опасно състояние (съгласно Правилника за организация и дейността на МКВП към МС). Последното е извършено с писмо с изх. №03-00-20 от 10.04.20 г., входирано в деловодството на МКВП към МС на 14.04.20 г.

Pin It on Pinterest