Обстановката в община Разлог във връзка с проливните дъждове

Обстановката в Община Разлог в момента е спокойна, няма извънредни ситуации във връзка с обилните валежи.

На територията на Община Разлог няма затворени пътища за движение. Съгласно измерванията на дъждомера разположен в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Разлог, за периода 8—11 януари са отчетени 62 л.на кв.м.

Всички дежурни екипи в общината следят обстановката. Няма подадени до момента сигнали за наводнения, информират от Гражданска защита -Разлог. Към момента няма и реки, които да са излезли от коритата си и да са предизвикали разливи. Няма аварии във водопреносната мрежа на територията, обслужвана от ВиК Разлог.

Pin It on Pinterest