Обсъжда се държавният план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г.

Профилираните, професионалните гимназии и средните училища в община Габрово обсъдиха предложенията си за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2021/2022 г.

На срещата присъстваха директорите на Национална Априловска гимназия, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „Д-р Никола Василиади”, ПГТ “Пенчо Семов“ , СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“, кметът на Община Габрово, началникът на Регионално управление на образованието и представители на институцията, представители на дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово.

437 е броят на учениците от община Габрово, завършващи 7 клас през учебната 2020/2021г., а предложенията на училищата са свързани както с предпочитанията на родители и ученици, така и с исканията на бизнеса и пазара. Интерес има към изучаването на чужди езици и математика, биология, спорт, професии като графичен дизайнер, техник на компютърни системи, на транспортна техника, икономист, хлебар, хотелиер и ресторантьор, хардуерни и софтуерни науки, мехатроника.

Продължава партньорството с габровските фирми, Технически университет – Габрово и обучението по дуалната система, която дава възможност освен теория, да бъдат придобити и практически умения.

Обсъдени бяха още информационните кампании сред учениците и родителите за разясняване на предлаганите профили и специалности в училищата – „Ден на отворените врати“, провеждането на родителски срещи в условията на пандемия, актуализацията на сайтовете на училищата.  

Pin It on Pinterest