Обсъдиха напредъка по изграждането на АМ „Хемус“

„Регионалното развитие не са празни думи, а начин да постигаме по-добър живот на нашите граждани и се състои от много на брой дейности, проекти и политики. Крайната цел е да изравняваме стандартите на живот.“, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на национален форум в Русе днес, посветен на значението на транспортната инфраструктура за развитието на бизнеса в Северна България.

Събитието е под патронажа на областния управител на Русе Борислав Българинов и поставя фокус върху подобряването на транспортната и логистична свързаност на тази част от страната. В него участваха също министрите на икономиката Даниела Везиева и на финансите Валери Белчев, регионалните заместник-министри Нина Стоименова и Иван Шишков и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова. От страна на Областната администрация в крайдунавския град в срещата участваха още самият областен управител Борислав Българинов, неговите заместници Синан Хебибов и д-р Стефка Караколева, главният секретар Симеон Иванов и експерти от институцията.

На форума с участието на представители на бизнеса министър Комитова напомни, че в отговорностите на МРРБ са пътната и ВиК инфраструктура, сгради и други строежи, които са в полза на хората. „Тези стратегически обекти се случват благодарение на правителствата преди нас, на нашето правителство и на следващите. Това са сложни проекти, които отнемат време и изискват много усилия. Затова не принадлежат на никого, а са на България. МРРБ пое ангажимент да ги придвижи по-бързо, качествено и по правилата.“, подчерта министърът.

„Финансиране има по много и различни начини – в МРРБ има поне шест източника. Необходими са усилия, идеи и проекти. С общи усилия можем да постигаме повече резултати в регионалното развитие.“, заяви министър Комитова.

Архитект Комитова бе категорична, че транспортната инфраструктура е важна, но не е всичко. С нея вървят индустриалното развитие, малките и средни предприятия, проекти от застроената среда, социална инфраструктура, училища, здравеопазване и други.

„Северна България е изостанала като проектиране и строителство.“, каза пък заместник-министър Шишков. Той допълни, че обект на най-голямо внимание е автомагистрала „Хемус“. В строителство са първите три участъка – от Боаза до разклона с пътя Плевен – Ловеч, които не са спирани. „Надяваме се да бъдат изпълнени в срок.“, каза регионалният заместник-министър.

„Изостанали бяха проектите за подробни устройствени планове в следващите три участъка – до Велико Търново, а това бави и връзката Русе – Велико Търново.“, обърна внимание Иван Шишков. „За участъци 4 и 5 има правителствени решения за отчуждаване на необходимите терени. Предстои такова да бъде внесено и за участък 6. Искаме да подготвим възможността следващият кабинет да стартира строителството максимално бързо и по законен начин, както и да приключи в обозрими срокове“, информира още той.

„Започва ново проектиране за лот 7 и 8, за които е избрано неподходящо трасе. Необходимо е изключително голямо усилие на проектанти и държавна администрация за наваксване на изоставането.“, категоричен бе заместник-министърът.

Иван Шишков коментира, че ситуацията е същата и по отношение на пътя Видин – Ботевград. Проблем има с подробния устройствен план на участък преди Монтана. Очаква се делото за него да бъде гледано в началото на следващия месец. По неговите думи проблемно ще бъде и трасето за участъка Монтана – Враца, което е неподходящо и е необходимо ново проектиране.

„Един от най-важните коридори в посока север – юг е бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново, чието строителство е разделено на три. Проекти на ПУП за първите два участъка – Русе – Бяла и обходния път на Бяла, предстои да бъдат внесени за одобрение в МРРБ вероятно следващата седмица, след което ще се проведат процедури по отчуждаване на необходимите терени. Това означава, че тяхното строителство ще може да започне в средата на следващата година.“, съобщи Иван Шишков. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя документация за проектиране за идеен и технически проект и ПУП за третия участък – Бяла – Велико Търново. Работата по него обаче е изостанала.

„Считаме, че този коридор трябва да свършва не при Велико Търново, а да продължи с преминаване на Стара планина и да има възможност за връзка с магистралите „Тракия“ и „Марица“. Трябва да предложим като приоритет за проектиране трасе в тази посока, за да има добра свързаност на Северна и Южна България в тази част на страната, като вероятно ще преминава през Прохода на републиката. Считаме, че това трасе трябва да бъде приоритет на следващото правителство.“, допълни още заместник-министърът.

„Автомагистрала „Черно море“ е със започнато проектиране и също трябва да бъде изградена бързо, за да се повиши свързаността между двете части на страната, между Дунав и Черно море.“, сподели арх. Шишков. Той обаче подчерта, че за реализацията на приоритетните обекти е необходимо да бъдат изготвени необходимите проекти, иначе ще изпаднем в ситуацията да се строи незаконно.

Министър Комитова представи и хода на големите ВиК проекти, които се изпълняват в България. В 15 области, в които услугите се предоставят от по един оператор, се реализират проекти за близо 2 млрд. лв. За други 6 области, които са закъснели с консолидацията, се разработват регионални прединвестиционни проучвания, които ще предвидят необходимите инвестиции. Те ще влязат в бъдещите инвестиционни проекти за тези области.

Заради липса на консолидация областите Монтана, Ловеч и Разград в Северна България не могат да имат достъп до европейско финансиране за ВиК инфраструктура, обърна внимание министър Комитова. „Провеждаме срещи с общини от неконсолидираните области, за да ги убедим, че е необходимо да го направят, за да имат достъп до неограничено финансиране.“, каза още тя.

Цената на тока много сериозно се отразява и върху цената на водата, коментира регионалният министър. Затова в „Български ВиК холдинг“ ЕАД е регистрирано отделно дружество, което да търгува на борсата. Целта е да се намали цената на тока, която се включва в себестойността на цената на водата. Работи се активно и за намаляването на загубите на вода и подобряване на управлението на тези ВиК дружества. Министърът информира, че 15 проекта за подобряване на ВиК инфраструктура ще се изпълняват със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще са за населени места с население между 2 хил. и 10 хил. души. Ключово условие за реализацията им е приемането на Закона за ВиК, подчерта Виолета Комитова. В него се залага гарантирано количество вода за всеки български гражданин по цена на себестойност за 3 куб. м на човек месечно. Ползваната над това количество вода ще се заплаща по цена от бизнес плана на ВиК операторите, обясни тя. „С тези проекти във ВиК отрасъла ще намалим загубите и ще подобрим качеството, а това ще бъде в полза на регионалното развитие и гражданите.“, категорична бе министър Комитова. Тя уточни, че това все още се обсъжда и затова поиска подкрепата на всички кметове.

Заместник-министър Стоименова обърна внимание, че МРРБ има задачата да изпълнява най-голямата програма за периода 2021 – 2027 г. – за развитие на регионите, която ще е на стойност 6,8 млрд. лв. По първия й приоритет ще се финансират проекти в 10-те най-големи градски общини на страната, а вторият ще обхване по-малките 40. Допустими ще са дейности, които се изпълняват и по досегашната Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За първи път обаче ще се финансират и проекти по линия на микро-, малки и средни предприятия, съобщи регионалният заместник-министър. „Местните общности са тези, които трябва да заложат приоритети и дейности в регионалните стратегии, за да се стигне до по-добрия живот на българските граждани.“, заяви Нина Стоименова.

Съвсем логично представителите на форума от Русе се поинтересуваха за възможността да има втори мост над река Дунав в града. Зам.-министър Стоименова посочи, че бюджетът на цялата нова програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България е 132 млн. евро, като преговорите за новата програма 2021-2027 г. са в ход.

Pin It on Pinterest