Обсъдиха бюджета на община Шумен за 2018 година

Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Шумен за 2018 година се проведе днес в зала 363 на общината. От изразходваните 73 072 803 лева близо 46 млн. лева са от делегираните от държавата дейности. Средно по 652 лв. са били заделени за всеки жител на общината.

Кметът Любомир Христов участва също в общественото обсъждане. Той обърна вниманието на това, че общината е извършила плащания през 2018 година по стари дългове в размер на 5 069 138 лева, като за последните три години погасяването на старите задължения е в общ размер на близо 30 млн. лева.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова постави началото на общественото обсъждане с извода, че доброто планиране води до успешно изпълнение на бюджета.

Тя припомни, че в сравнение с 2017 година най-голямо е било увеличението в бюджета на сумата за образование. Увеличени са и средствата за възнаграждения. Запазена е тенденцията за висока събираемост на местните данъци и таксата за битови отпадъци.

„Доброто изпълнение на бюджета е свързано основно с добрата събираемост, ускоряването на икономическия растеж през изминалата година в макроикономически план, с предприетите мерки от администрацията във връзка с повишаване на събираемостта на приходите и разумната разходна политика по отношение на средствата от такса битови отпадъци. Извършените разходи през 2018 г. са обезпечили всички публични дейности от местно значение. Вложените средства от Община Шумен през 2018 г. за образователна инфраструктура, ремонти и ново строителство са близо 9 млн. лв., за здравеопазване – близо 4 млн. лв., за рехабилитация на улици – близо 2,5 млн. лв., за чистота – близо 8,5 млн. лв., за поддръжка на зелени площи – близо 900 хил. лв.,“ обясни Татяна Костова.

Тя припомни, че освен изразходваните бюджетни средства през 2018 г. са използвани средства и от европейски програми за близо 18 млн. лв., като от тях 16 млн. лв. са за подобряване на техническата инфраструктура (пет обекта – ул. „Тича“, част от ул. „Съединение“, частично кв. „Тракия“, ул. „Станционна“ и парка до ДКЦ) и образователната инфраструктура в града (основен ремонт на четири училища).

Цялостното представяне на изпълнението на бюджета, която направи Десислава Петрова, директор на дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“ в общинската администрация, можете да откриете тук.

Pin It on Pinterest